Aktuelt

Deadline for indberetning til Performex 2022

Vi har modtaget flg. fra Performex:

Det er ved at være tid til at indberette TV medvirken for 2022. Igen i år skal I sende indberetningerne til julie@performex.dk.

Fristen er den 1. februar 2023.

Hvis jeres orkestre, kor eller ensembler har medvirket i TV i 2022, så har I ret til at få del i de såkaldte kabelpenge – dog ikke hvis det drejer sig om nyhedsudsendelser eller reklamer.

Hvis I har været i TV, skal I maile følgende:

1. en liste over dels faste og kontraktansatte musikere med cpr numre i 2022 samt en liste over assistenter med cpr numre, der medvirkede på den specifikke produktion
2. Navn på produktionen
3. Gerne hvornår det blev sendt i TV
4. ALLE MEDVIRKENDES E-MAIL

I må naturligvis gerne gøre jeres kolleger opmærksomme på, at hvis de i andre sammenhænge har medvirket i TV, er det deres eget ansvar at indberette sig og indsende kontrakter, lønsedler…

Se evt. www.performex.dk

Legat til bryllupsudgifter

Solistforbundets medlemmer kan søge om Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til afholdelse af bryllupsudgifter.

Studieophold i Rom

Kunstnere og forskere kan søge om studieophold på Det Danske Institut i Rom.

Kunstnernes Beskatning 2022

Kunstnernes Beskatning 2022 ligger nu klar til download. Det er en sand guldgrube af nyttig information, der kan hjælpe med at navigere i den indviklede skattelovgivning.

COPYDAN

Hent gennemsigtighedsrapport 2021 vedr. uddeling af midler fra CopyDan.

Dansk Solistforbund

·  er en kreds af solister fra alle genrer
·  står bag de åbne arrangementer Solisterierne
·  støtter dansk musikliv og underholdning