Aktuelt

Nyt nummer af SOLISTEN

Det nye nummer af forbundets medlemsblad er netop udkommet og kan hentes her.

Generalforsamlingen 2023

Der var stort fremmøde til Solistforbundets ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 9. maj i Restaurant Allégade 10 på Frederiksberg.

Alle opstillede kandidater til bestyrelsen blev genvalgt, herunder også formanden, Chresten Speggers, der samtidig kunne fejre sit 10-års jubilæum som foreningens formand. Læs hans beretning.

I tilknytning til generalforsamlingen fik skuespilleren Lone Rødbroe tildelt Louis Halberstadts hæderspris. Desuden blev visesangeren Peter Vesth udnævnt som nyt æresmedlem.

Chresten Speggers og Lone Rødbroe

Chresten Speggers og Lone Rødbroe

Peter Vesth og Kristian RusbjergPeter Vest og Kristian Rusbjerg

Kunstnernes Beskatning 2023

Kunstnernes Beskatning 2023 ligger nu klar til download. Det er en sand guldgrube af nyttig information, der kan hjælpe med at navigere i den indviklede skattelovgivning.

COPYDAN

Hent gennemsigtighedsrapport 2022 vedr. uddeling af midler fra CopyDan.

Dansk Solistforbund

·  er en kreds af solister fra alle genrer
·  står bag de åbne arrangementer Solisterierne
·  støtter dansk musikliv og underholdning