Forbundet

Der var engang ...

I 1918 ved afslutningen af første verdenskrig og på det tidspunkt, hvor den spanske syge havde hærget landet og bl.a. medført forsamlingsforbud med deraf følgende lukning af koncertsteder etc., mødtes en lille gruppe kunstnere for at diskutere løsninger på de problemer, der var påført optrædende solister, dem, man i vor tid kalder freelancere.

Forbundet stiftes

I den lille gruppe befandt sig bl.a. kammersanger Emil Holm og improvisator Louis Halberstadt (en af den tids standup-komikere). Under drøftelserne om muligheden for at skaffe midler, der kunne hjælpe de kolleger, der var mest ramte, fødtes ideen om, at man ved at danne en kunstnersammenslutning fik størst indflydelse på tingene. Resultatet blev stiftelsen af Dansk Solist-Forbund den 30. oktober 1918.

En aktiv forening

De initiativrige folk fik hurtigt gang i sagerne, og man begyndte at arrangere koncerter, hvor overskuddet gik til et fond til fordel for de trængte »frie« kunstnere. De to førnævnte kunstnere gik i spidsen for arrangementerne, der blev utroligt populære, og de optrædende fra medlemskredsen, der bl.a. talte alle de største navne inden for alle genrer, gik solidariske på tribunerne for at samle midler til det gode formål. Forbundet tog sig også af faglige sager, f.eks. honorar- og overenskomstforhandlinger m.m.

Successen fortsætter

I 2018 fejrede forbundet sit 100-års jubilæum. Og det høje aktivitetsniveau bibeholdes stadig.
Med en medlemskreds på over 300 solister inden for alle genrer forsøger man stadig at leve op til sammenslutningens grundlæggende ideer med bl.a. arrangementer i musikhuse og andre spillesteder rundt i landet – under titlen SOLISTERIER – samt støtte til cd-udgivelser og videreuddannelse og tildelinger af arbejdslegater. Midlerne til aktiviteterne hidrører fra GRAMEX- og COPYDANs kollektive ophavsretstildelinger, som forbundet modtager til anvendelse til musikfremmende foranstaltninger etc.

Louis HalberstadtLouis Halberstadt
(Billedet er venligst udlånt af DFI, Billed- og plakatarkivet)

Mange medlemsfordele

Gennem forbundet kan man også modtage juridisk bistand ved professionelle tvistigheder og ansøge om at komme i betragtning ved udlejningen af de to af forbundet ejede sommerhuse i Klint, Sjællands Odde samt i Hov, Langeland.

Men det er naturligvis først og fremmest ideen om at stå sammen om at værne om og helst forbedre danske solisters vilkår nu og i fremtiden, der er den bærende i Dansk Solistforbunds virke i tæt samarbejde med de andre kunstnerorganisationer.