Ove MynderupOve Mynderup

Har været operasanger ved Det Kgl. Teater siden 1975, hvor han i tidens løb har sunget talrige solistiske partier ved siden af ansættelsen i teatrets operakors basgruppe.
Udenfor Det Kgl. Teater har Ove Mynderup medvirket i operaer bl.a. ”Eugen Onegin” og operetter og musicals, bl.a. i »Orfeus i Underverden« og »Sound of Music«.
Karrieren omfatter ligeledes utallige kirkekoncerter overalt i Danmark, bl.a. som oratoriesolist, ligesom han er en flittig underholder i foreninger rundt i landet og har også turneret uden for landets grænser.
Foruden uddannelsen som sanger har der været tid til at gennemføre en eksamineret organistuddannelse. Ove Mynderup har tidligere haft tillidshverv, bl.a. en lang periode som formand for Det Kgl. Teaters operakor