logo beskåret

Aktuelt

Studieophold i Rom

Solistforbundets medlemmer kan søge om studieophold på Det Danske Institut i Rom i foråret 2019.

Generalforsamling

Tirsdag d. 8. maj blev den årlige generalforsamling afholdt på Frederiksberg. Læs formandens beretning.

Hele bestyrelsen blev genvalgt, og som sædvanlig blev der uddelt to hæderspriser. Pianist og kapelmester Thyge Thygesen blev nyt æresmedlem, mens skuespiller Karsten Jansfort fik tildelt Louis Halberstadt-legatet.

Thyge ThygesenKarsten Jansfort

Thyge Thygesen (øverst) og Karsten Jansfort og Pernille Schrøder (nederst)
Foto Ole Heyde

Hjælp til regnskabet

Få råd og vejledning til selvangivelse og regnskab i den gratis pjece Kunstnernes Beskatning 2018.

Dansk Solistforbund

•  er en kreds af professionelle solister fra alle genrer
•  støtter dansk musikliv og underholdning
•  står bag de åbne arrangementer Solisterierne

... samler solister fra alle genrer