logo beskåret

Aktuelt

SOLISTEN online

SOLISTENS efterårsudgave er nu sendt ud til alle medlemmer.
Se bladet online her.

Solistforbundet er flyttet

Forbundet er flyttet til nye lokaler på Christianshavn.
Fremover er adressen:
Dansk Solistforbund
c/o DAF
Dronningensgade 68
1420 København K
Tlf. 33 34 60 13 (Bemærk nyt telefonnr.)

Legatophold

Medlemmer af Dansk Solistforbund kan søge om ophold i Statens legatlejlighed i Paris. Det samme gælder kunstnerboligen Klitgaarden i Skagen og Slettingen Refugium ved Hjørring.

Generalforsamling i Solistforbundet

Der var genvalg til formand Chresten Speggers på Solistforbundets generalforsamling, der blev afholdt tirsdag d. 9. maj.
Resultatet af valget til bestyrelsen i øvrigt:
Pia Gruwier Larsen (genvalgt)
Michael Due (nyt bestyrelsesmedlem)
Nis Pedersen (nyt bestyrelsesmedlem)
Ove Mynderup (genvalgt som suppleant)
Stine Rosengren (ny suppleant).
Generalforsamlingen markerede også et farvel til de to bestyrelsesmedlemmer Flemming Leinert og Lars Boye Jensen, der ikke genopstillede.
Læs formandens beretning her.

Ny overenskomst med DR

Sammen med Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Solistforeningen af 1921 står Dansk Solistforbund bag en ny fælles overenskomst med DR.
Aftalen, der trådte i kraft d. 15/9 2016, betyder forbedrede vilkår for livemusikken på alle DRs platforme.
Læs mere om overenskomsten.

Dansk Solistforbund

•  er en kreds af professionelle solister fra alle genrer
•  støtter dansk musikliv og underholdning
•  står bag de åbne arrangementer Solisterierne

... samler solister fra alle genrer